Conferința de lansare a proiectului „Pe Firul Apei”

Cover Image for Conferința de lansare a proiectului „Pe Firul Apei”
Postat pe underNoutăți

Asociațiile Urban Lab Valea Jiului și Macaia demarează implementarea proiectului ”Pe firul apei”. Pentru a consolida dialogul cu toate părțile implicate, asociațiile organizează o conferință de deschidere în data de 17 ianuarie 2023, ora 11:00, care se va desfășura în Petroșani, la Casa Ianza, str. Timișoara, nr.1, sediul Fundației Ianza Art InterCultural.
Scopul evenimentului este de a prezenta direcțiile principale ale proiectului “Pe firul apei”, de a transmite bune practici și de a dezbate modele de bună practică pentru a crește apropierea comunității față de râuri și a accentua rolul și importanța colaborării tuturor părților implicate.

În ultimii s-a pus din ce în ce mai mult accentul pe protecția mediului înconjurător și pe identificarea problemelor de natură antropică ce au dus la crearea de dezechilibre în natură. Toate formele de viață existente pe această planetă depind de apă pentru a supraviețui. Se estimează că până în anul 2050 vom avea mai mult plastic decât pește în Dunăre, la care se adaugă și alte tipuri de deșeuri cum ar fi materialele de construcții, deșeuri menajere deversate direct în albiile râurilor, plus alte substanțe periculoase.

Majoritatea cursurilor de apă din România se varsă în Dunăre, astfel contribuind la creșterea gradului de poluare al fluviului. Deșeurile aruncate în zona de munte ajung astfel într-un final la câmpie. Majoritatea problemelor apar din lipsa de conștientizare a oamenilor față de importanța și valoarea pe care o au cursurile de apă în dezvoltarea unei comunități, atât din punct de vedere al sănătății, social, estetic.

Astfel, scopul proiectului ”Pe firul apei” este creșterea gradului de conștientizare și a simțului responsabilității comunității locale în ceea ce privește cursurile de apă din Valea Jiului și importanța acestora, în studiul de caz realizat pe unul dintre afluenții râului Jiu, pârâul Maleia. Se dorește conștientizarea și sensibilizarea comunității locale cu privire la efectele schimbărilor climatice, prin creșterea gradului de informare și educare cu privire la teme ecologice, precum și promovarea unui stil de viață pt menținerea sănătății mediului înconjurător.

Prin intermediul proiectului vom încuraja implicarea activă a locuitorilor din Valea Jiului, în special a populației tinere, în acțiuni care să genereze un impact pozitiv la nivel de valorificare a resurselor naturale de apă, acțiuni precum excursiile pentru identificarea faunei și florei, ecologizări, ateliere cu tematici specifice, expoziții, activări temporare prin implicarea activă a 327 de elevi, studenți și tineri cu vârsta cuprinsă între 14 – 35 ani din Municipiul Petroșani.

Proiectul ”Pe firul apei” este derulat de Asociația Macaia în parteneriat cu Urban Lab Valea Jiului, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

PeFirulApei


Cover Image for Acțiune de ecologizare a pârâului Aninoasa

Acțiune de ecologizare a pârâului Aninoasa

Pe Firul Apei în Aninoasa noastră, 4 ore, o misiune: igienizarea pârâului Aninoasa! Sâmbătă 15 Iunie, 25 de persoane au arătat că schimbarea poate incepe cu putin, poate incepe strângând 50 de saci de deșeuri din natură. Am lăsat momentan aproximativ 1.2 km de râu Cu Apele Curate. Sigur, nu va fi totul roz de… Continue reading Acțiune de ecologizare a pârâului Aninoasa

Cover Image for EcoLab: OPEN CALL artist muzician pentru soundart experimental

EcoLab: OPEN CALL artist muzician pentru soundart experimental

Urban Lab Valea Jiului caută un creator din sfera muzicii care să se alăture proiectului de #ecoart “Ecolab VJ, Laborator urban de arte și ecologie”! COLOANA SONORĂ A POLUĂRII:CUM POATE ARTA SONORĂ SĂ CONTRIBUIE LA SEMNALAREA ȘI CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII ASUPRA PROBLEMELOR DE MEDIU DIN VALEA JIULUI?Dacă:– ești/ locuiești în Valea Jiului– ai între 20 și 40 de… Continue reading EcoLab: OPEN CALL artist muzician pentru soundart experimental