Asociația Macaia și Asociația Urban Lab Valea Jiului dau startul proiectului ”Pe firul apei”

Cover Image for Asociația Macaia și Asociația Urban Lab Valea Jiului dau startul proiectului ”Pe firul apei”
Postat pe underEvenimenteNoutăți

PETROȘANI, 17 Ianuarie 2023. Asociația Macaia și Asociația Urban Lab Valea Jiului  încep implementarea proiectului ”Pe firul apei”. Pentru a consolida dialogul cu toți stakeholderii locali, asociațiile organizează o conferință de deschidere în data de  17 ianuarie 2023, ora 11:00,  care se va desfășura în Petroșani, la Casa Ianza (str. Timișoara, nr. 1, vis-a-vis de Complexul Energetic Hunedoara). Evenimentul are ca scop prezentarea direcțiilor principale ale proiectului, transmiterea de bune practici, și dezbaterea modelelor de bună practică pentru a crește apropierea comunității față de râuri și a accentua rolul tuturor părților implicate importanța colaborării acestora. 

Proiectul ”Pe firul apei” este derulat de  Asociația Macaia în parteneriat cu Asociația Urban Lab Valea Jiului, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul său este de a crește gradul de conștientizare și dezvolta simțul responsabilității comunității locale în ceea ce privește cursurile de apă din Petroșani. În ansamblu, se urmărește să deschidă drumul către comunicare/colaborare, discuții constructive, schimbări de atitudine, generarea de idei și soluții între membrii comunității, autorități, specialiști și alți actori implicați, în vederea rezolvării problemelor abordate. Totodată, prin intermediul proiectului se încurajează implicarea activă a locuitorilor din Valea Jiului, în special a populației tinere,  în acțiuni care să genereze un impact pozitiv la nivel de valorificare a resurselor naturale de apă, precum excursiile pentru identificarea faunei și florei, ecologizări, ateliere cu tematici specifice, concursuri  etc.  Proiectul propus tratează cazul particular al unui afluent al Jiului de Est, pârâul Maleia, care izvorăște din Masivul Parâng, traversează zone periurbane și centrul municipiului Petroșani. 

Geografic, regiunea Valea Jiului este poziționată pe bazinul superior al râurilor Jiul de Est și Jiul de Vest. O mare parte din afluenții acestora străbat zonele urbane, fapt care duce la intensificarea gradului de poluare a apelor cu deșeuri provenite din activități antropice. Pentru o lungă perioadă de timp, cursurile de apă au fost utilizate în procesele industriale, cu precădere cele de spălare a cărbunelui. Activitatea extractivă a cărbunelui din Valea Jiului a avut un impact semnificativ asupra apelor de suprafaţă, aerului, aşezărilor umane, vegetaţiei sau aspectului peisagistic (Buliga, 2017). Odată cu dezindustrializarea și renaturarea fostelor situri industriale, cursurile de apă își redobândesc treptat calitățile, dar sunt în același timp supuse unor lucrări de protecție la inundație prin sigilarea malurilor și îndiguire. Acest fapt rezolvă probleme punctuale de risc în zonele afectate, dar creează deficiențe semnificative din punct de vedere al aspectelor de mediu (sunt afectate habitatele, biodiversitatea și capacitatea de retenție a apei pe parcurs). Din perspectivă socială, cursurile de apă sunt considerate poluate odată cu utilizarea acestora în industrie. Astfel, acestea au rămas în mentalul colectiv ca fiind spații reziduale.

Puteți afla cum evoluează proiectului pe următoarele canale:

Facebook: https://www.facebook.com/pefirulapei

Instagram: https://www.instagram.com/pefirulapei/

Asociația Macaia inițiază și derulează proiecte și programe cu impact social și cultural, atât la nivel local, cât și european pentru a aduce un impact pozitiv în comunitate.

Asociația Urban Lab Valea Jiului are ca și domeniu de activitate protecția și îmbunătățirea mediului natural și construit din zonă, fiind și reprezentanta organizațiilor neguvernamentale de mediu, din Valea Jiului în Agenția de Dezvoltare Valea Jiului.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.

Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați:

www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene,

accesați www.eeagrants.ro

PeFirulApei


Cover Image for Acțiune de ecologizare a pârâului Aninoasa

Acțiune de ecologizare a pârâului Aninoasa

Pe Firul Apei în Aninoasa noastră, 4 ore, o misiune: igienizarea pârâului Aninoasa! Sâmbătă 15 Iunie, 25 de persoane au arătat că schimbarea poate incepe cu putin, poate incepe strângând 50 de saci de deșeuri din natură. Am lăsat momentan aproximativ 1.2 km de râu Cu Apele Curate. Sigur, nu va fi totul roz de… Continue reading Acțiune de ecologizare a pârâului Aninoasa

Cover Image for EcoLab: OPEN CALL artist muzician pentru soundart experimental

EcoLab: OPEN CALL artist muzician pentru soundart experimental

Urban Lab Valea Jiului caută un creator din sfera muzicii care să se alăture proiectului de #ecoart “Ecolab VJ, Laborator urban de arte și ecologie”! COLOANA SONORĂ A POLUĂRII:CUM POATE ARTA SONORĂ SĂ CONTRIBUIE LA SEMNALAREA ȘI CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII ASUPRA PROBLEMELOR DE MEDIU DIN VALEA JIULUI?Dacă:– ești/ locuiești în Valea Jiului– ai între 20 și 40 de… Continue reading EcoLab: OPEN CALL artist muzician pentru soundart experimental